Siam Technology College
yellow
 Facebook

 

 

Lamar University, Texas
Tri-Continent Degree Program

Gastos sa matrikula sa 4 na taong pag-aaral: PHP 1,071,850.00.
PHP 134,007.00 scholarship sa unang dalawang taon.
Aktibong bayarin nang matrikula sa loob ng apat na taon ay PHP 200,849.00.

 

Choose your language!
Bangladesh Cambodia China Indonesia Japan Laos Malaysia Myanmar Russia Thailand English Vietnam

 

 

Apply here!

 

Pangkalahatang Ideya

Sa pakikipagtulungan ng Oregon Institute of International Education, Siam Technology College, at NVQ, inaalok ng Lamar University ang Tri-Continent Degree Program sa Bangkok, Thailand. Ang Lamar University ay miyembro ng Texas State University System at kinikilala ng Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges sa pag-aaward ng associate, baccalaureate, masters, at doctorate degrees. Ang Oregon Institute of International Education ay isang U.S. 501 (c) (3) non-profit na organisasyon na may 30,000 alumni na nangangasiwa sa kalidad ng programa ng Lamar University sa Thailand. Ang Siam Technology College ay kinikilala ng Royal Thai Ministry of Education. Ang NVQ ay ang National Vocational Qualification System ng United Kingdom.

Pakibasa ang Lamar University Press Release para sa iba pang impormasyon tungkol sa nasabing pagtutulungan.

 

Lamar, OIIE, STC logos

 

 

Nilalaman ng Tri-Continent Degree Program

Ang mga estudyante na makakapagtapos sa nasabing programa ay aani ng tatlong certificates:

 

Highlights

Kalidad

Matrikula

Internasyonalidad

 

Pagtatanggap

Ang mga estudyante ay maaring mag aplay at mag-umpisang mag-aral sa kahit na anong buwan ng taon dahil ang Tri-Continent Degree Program ay gumagamit ng modular course system. Paki-gamit ang online application form.

Ang mga aplikante ay dapat mayroong sapat na kaalaman sa wikang Ingles at dapat makapag-presenta ng isa sa sumusunod:

Apply here!

 

Gastos ng pag-aaral sa Bangkok para sa mga dayuhang estudyante

Ang mga klase ay tinuturo sa isang urban na paaralan. Ligtas at malinis na akomodasyon ay matatagpuan sa paligid ng paaralan, presyo ay naguumpisa sa US$ 100 kada buwan. Dalawang estudyante ay pwedeng mag umupa ng isang kwarto at maghati ng bayad.

Ayon sa mga kasalukuyang estudyante ang gastos para sa pagkain at inumin ay pwedeng umabot ng isa pang US$ 100 kada buwan. Ang mga murang pagkain sa loob ng paaralan ay nakakatulong sa pagtitipid.

Pero kung gusto mo ng kahit anong medyo magara, magbabayad ka ng mas mahal.

 

Aming inisyatiba ngayong 2019:
Iprayoridad ang ASEAN!

Ang aming inisyatibang ASEAN FIRST ay naglalayong makatulong ng mga estudyanteng galing sa mga bansang ASEAN na makapag-aral sa mataas na kaledad, at abot-kayang edukasyon mula sa mga unibersidad sa kanluran.

Makakakuha ka ng 50 porsyentong scholarship sa unang dalawang taon ng iyong pag-aaral, ibig sabihin ay admin fees at kalahati lang ng tuition fees ang babayaran mo. Sa iyong pangatlo at pangapat na taon ka na magbabayad ng kumpetong tuition fees kung gusto mong mag aral para sa U.S. degree na galing sa Lamar University at NVQ Level 5 Diploma galing sa U.K.

Walang kasiguraduhan sa buhay. Kung ang estudyante ay nagkaroon ng problemang pinansyal at nakapag-pasya na pagkatapos ng pangalawang taon sa kolehiyo na ang ituloy lang ang BBA nang Siam Technology College, ang nasabing estudyante ay mananatili sa amin, parehong kaibigan at mga kaklase, at matututo sa parehong mga propesor.

 

Katanungan

Paki-email sa ulrich@siamtechnologyinternational.com ang iyong mga katanungan, o magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng Facebook Messenger sa mga sumusunod na pages:

I-download ang aming program poster (PDF).

Ikaw ay aming iniimbitahan na bisitahin kami personal at makipag-usap sa mga estudyante. Contactin si Ginoong Bryce Hunter sa bryce@siamtechnologyinternational.com o tawagan sya sa numerong +66(0)-94-662-5598 (English) para makapag set ng appointment.

MARAMING SALAMAT PO!

 

 Facebook

 

yellow